Luemme Raamattua

10. toukokuuta: Mal. 1, Tit. 1

Mal. 1

Tit. 1

Malakian kirjaa pitää lähestyä kolmen luvun kokonaisuutena. Malakia on Vt:n viimeinen kirja ja siksi omalla tavallaan erikoisasemassa. Tämän kirjan jälkeen alkoi 400 vuoden hiljaiselo, jolloin Jumala ei puhunut profeettojen kautta kansalleen. Seuraavana oli vuorossa Johannes Kastaja, joka valmisti tietä Jeesukselle.

Malakian aikana kansa oli jo palannut sata vuotta aiemmin pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa. Olot eivät kaiketi olleet niin loisteliaat, kuin kansa oli odottanut. Kirjassa käy ilmi, että temppeli ei ollut enää siinä arvossa, kuin sen olisi tullut olla. Jumala ei saanut sitä osaa, mikä Hänelle olisi kuulunut. 
 
Malakian kirjan loppuosassa käy ilmi, että kansa ei ollut enää uskollinen Jumalalle. Monet ajattelivat, että Jumalan palvelemisesta ei näyttänyt olevan hyötyä, 3:13-15. Röyhkeät ja pahaa tekevät menestyivät ulkonaisesti paremmin kuin Jumalalle uskolliset ihmiset.
 
Varmaan meillä kaikilla on aikoja, jolloin Jumala tuntuu olevan hiljaa. Onko Jumala unohtanut minut? Onko mitään syytä palvella Häntä? Malakin kirjan loppuosan viesti on kuitenkin se, että uskollisuus palkitaan. Jumalan aikataulu pitää, Hän toteuttaa sanansa. Saman ajatuksen voi lukea Tituksen kirjeen alusta. "Kun oikea aika oli tullut, hän ilmoitti sanansa siinä evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan, meidän pelastajamme, käskystä." Titus 1:3.
 
Jumala toimii omalla ajallaan. Israelin kansa joutui odottamaan 400 vuotta Malakian jälkeen, mutta kun Jumalan aika oli täyttynyt, niin Hän lähetti Poikansa. Herra antakoon meille uskollisuutta omaan tehtäväämme ja tilanteeseemme.

- Mika

Kävijöiden kertomaa

Toiseksi vanhimman lapsemme kanssa alkoi tulla vaikeita kommunikaatio-ongelmia oikeastaan vasta aikuisuuden kynnyksellä. Olin taitamaton ja välimme tulehtuivat perusteellisesti, eikä hän halunnut lopulta olla kanssani enää missään tekemisissä.

Lue lisää...